Munspelboken!

Melodier för diatoniskt munspel

 
 

Munspelboken!

Melodier För Diatoniskt Munspel


Det diatoniska munspelet, eller ”bluesmunspelet”, förknippas oftast med blues och countrymusik. De flesta har nog hört någon trolla fram en tungt vibrerande blueston, lätet av ett ångloks gälla vissla eller svävande vackra toner vid lägerelden. Det är inte lika vanligt att man har hört ”Albertina”, ”Helan går” eller ”Vem vet” framföras på munspel. Trots det så går det alldeles utmärkt att spela ”vanliga” melodier på det 10-håliga munspelet.

 

Ett problem med att spela melodier har varit att det inte finns så många melodier med

munspelstabulatur, eller ”munspelsnoter”. Man har varit tvungen att antingen kunna läsa vanliga noter och omsätta dessa till munspelsnoter eller vara en ”baddare” på att luska ut melodierna utan noter.

 

I den här boken finns det en mängd mer eller mindre kända melodier. Eftersom utbudet av svenska melodier för diatoniskt munspel verkar vara minimalt har jag lagt tonvikten vid att hitta ett varierat utbud av svensk musik.

Skälen till att vissa har kommit med i boken och inte andra är att de måste kunna göras om så att de passar att spela på det diatoniska munspelet och helst vara kända för så

många som möjligt.

 

De flesta melodierna är transponerade till tonarten C, eftersom jag har utgått från ett diatoniskt munspel i C, men även andra tonarter förekommer. Dock går alla melodier att spela på C-munspelet. Melodierna är utskrivna med munspelstabulatur och vanlig notskrift. Till de flesta melodierna finns också ackordanalys.

 

Denna bok är tänkt som en fortsättning på eller som ett komplement till boken ”Munspel! Melodi, teknik och blues”, som utgavs 2006 på Notfabriken. I den boken ges läsaren möjlighet att lära sig grunderna genom att bla skaffa sig kunskaper i munspelstabulatur, blåsteknik, tonböjning, pröva olika tekniker och öva på välkända melodier.

Utöver detta finns även introduktion till vanlig notläsning, improvisation och bluesens förtrollade värld.

 

I den här boken vill jag i första hand förse läsaren med flera melodier. I andra hand vill jag dela med mig av tekniker som kan hjälpa läsaren att förbättra sin ”böjningsteknik”. Genom att spela välkända melodier som kräver böjning i ett eller flera hål kommer böjningstekniken att utvecklas.

 

Melodierna är uppdelade lite efter svårighetsgrad; tex den första delen innehåller inte några böjda toner. I ”Melodier med böjning” kommer melodierna att innehålla en eller fler toner som kräver böjning. Vissa melodier har satts samman under samma rubrik eftersom de kräver böjning i samma hål. På detta sätt kan man inrikta sig på att träna en speciell böjning.

 

Även om boken är tänkt som en fortsättning till ”Munspel! Melodi, teknik och blues” finns det inledningsvis lite grundläggande kunskaper. Skulle det vara så att du har ett diatoniskt munspel som inte är i tonarten C så går det lika bra att spela melodierna som på ett C-munspel. Se bara till att inrikta dig på munspelstabulaturen och bortse från

ackorden och noterna.