Bluesmunspel

en introduktion till att spela blues

 
 

Bluesmunspel!

En Introduktion Till Att Spela Blues


Bokens upplägg:


IntroduktIon tIll munspelande

Denna bok inriktar sig främst mot att spela blues utifrån bluesskalans toner. Om detta är den första munspelsbok som du håller i din hand finns det inledningsvis lite grundläggande kunskaper.


Bluesens grund

I andra kapitlet ges lite information om hur en 12-takters blues ser ut och hur den kommer att användas i denna bok samt ett par grundläggande blues.


TonböjnIng

Här ges allmänna tips om hur man böjer toner på munspelet, men även konkreta exempel på hur man kan böja de toner som är viktiga just för att spela blues. Om du inte kan böja toner än eller vill öva böjningar på ett annorlunda sätt rekommenderar jag att du tar en titt på kapitlet om improvisation.


Ett solos utveckling

I ”Ett solos utveckling” vill jag låta läsaren börja med ett lätt solo som sedan sakta förändras genom att små tillägg till föregående solo görs.


Detta är Blues...

Enligt trycket på en tröja så anser John Lee Hooker att ”The blues is the only music. Everything else they are doing, Rock ’n roll, pop, it all comes from there. Somethin’ bout a man and a woman, that’s the blues. I don’t try to figure it out too much; it just is.” Läs vad några kända munspelsartister har för tankar kring bluesen!


Bluesgångar

Kapitlet ”Bluesgångar” bygger på olika basgångar som man kan spela som komp.


RytmIskt munspel

Rytmiskt munspel, eller ”chugging”, kan användas till att skapa ett rytmiskt komp eller härma ett tågs taktfasta pulserande.


Intro, rIff, turnaround & endIng

I dessa kapitel ges lite förslag och övningar på ingredienser som används i en blueslåt.


improvisation

Improvisation är en teknik som skulle kunna förklaras med att man skapar något i den aktuella stunden. Det är inte lätt att improvisera, men i detta kapitel ger jag en övning som syftar till att utveckla improvisationen. Denna övning är även ett roligt sätt att träna tonböjning på.


Blandande solon

Här finns det olika solon; alltifrån lätta till svåra, långsamma till snabba...Avslutningsvis riktas ett ”Stort Tack” till de musiker som bidragit med tankar kring blues.


TEORI

Introduktion till notskrift och räkning samt till vad en tonart och position är.


CD

Till flertalet av övningarna finns det ljudexempel. Eftersom jag själv antingen spelar de olika instrumenten på ljudspåren eller har skapat och sammanställt dem med datorns hjälp och möjligheter, vill jag poängtera att skivan endast är tänkt att vara en övningshjälp!